سایت جدید شرکت بر اساس تکنولوژی سایت‌های ریسپانسیو طراحی و ساخته شد.