• در مطالعات مهندسی ابتدا علل بروز نشست در سایت بررسی خواهد شد.
  • راهکارهای ژئوتکنیکی مناسب جهت توقف نشست و در صورت نیاز اصلاح وضع موجود بررسی و روش بهینه فنی و اقتصادی انتخاب خواهد شد.
  • دفترچه محاسبات جهت اصلاح پی برای هر سازه به روش انتخابی به همراه نقشه‌های اجرایی ارائه خواهد شد.
  • میزان آسیب‌هاي وارده به سیستم سازه‌اي موجود و تغییرمکان‌ها و تغییرشکل‌های ایجاد شده در تمامی المان‌های سازه‌ای شامل ستون‌ها، تیرها و پایپ ساپورت‌ها بررسی خواهد شد.
  • میزان آسیب‌پذیري المان‌های سازه‌ای و لزوم تقویت و یا تعویض آنها بررسی می‌گردد.
  • در نهایت به همراه دفترچه محاسبات مربوط به مناسب‌ترین راهکار جهت اصلاح وضع موجود، نقشه‌هاي اجرایی و جزئیات کار با لحاظ شرایط بهره‌برداری در سایت ارائه خواهد شد.

 

سایر خدمات ویژه شرکت 

گلچینی از خدمات ما

 

فهرست کامل کارفرمایان ما

به ترتیب حروف الفبا:

  • بنیاد سرو (بیمارستان فوق تخصصی اطفال اکبر)
  • پژوهشگاه ابن سینا
  • دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
  • سازمان بنادر و دریانوردی- اداره ...

 

پیام هیات مدیره و منشور اخلاقی

شرکت مهندسين مشاور «ژئومحيط پارس» نزدیک به دو دهه پیش تأسيس و با ارائه خدمات مهندسی عمران و ژئوتکنیک در مراحل مختلف مطالعات اوليه، طراحی، نظارت و کنترل کيفيت درحين اجرا سعی در بهبود کيفی پروژه‌های عمرانی در داخل و خارج کشور داشته است. برای اين منظور شرکت «ژئومحيط پارس» به وسیله بهره‌گیری از زبده‌ترین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و پرسنل مجرب در ده‌ها پروژه بزرگ دولتی و خصوصی ازجمله سازه‌های بلند مرتبه، مخازن سنگين، نیروگاه‌ها، مجتمع‌های صنعتی و پتروشيمی، ميادين نفتی، مجتمع‌های تفريحی، شهرک‌های مسکونی، اسکله‌ها، پل‌ها و همچنين شریان‌های حياتی مانند خطوط لوله، خطوط انتقال نیرو و … همکاری داشته است.


 

آزمایشگاه خرمدشت