alborz

- نام پروژه: مطالعات ژئوتکنیک و لرزه‎خیزی پروژه مجتمع فرهنگی تفریحی دروازه فرهنگی البرز
- کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تهران
- موقعیت: ایران، شمال غربی شهر تهران و شمال بزرگراه یادگار امام (قبل از فرحزاد) (سال ۸۸)
- احجام مطالعات: مطالعات انجام شده شامل ۱۰ گمانه ماشینی تا عمق ۴۰ متر، به روش مغزه‎گیری ممتد (Continuous Coring) و آبشویی (Wash Boring) و همچنین پنج چاهک دستی با اعماق مختلف تا حداکثر ۱۸ متر، ۵ آزمایش بارگذاری صفحه، ۱۲ آزمایش پرسیومتر، یک آزمایش برش مستقیم برجا و ۲ آزمایش درون چاهی (Downhole) بوده است.
- دستاوردها: مطالعات لرزه‎خیزی و گسل‎یابی با استفاده از روش ژئو رادار، معرفی پارامتر چسبندگی خاک‎های درشت‎دانه سیمانته شده با استفاده از آزمایش برش مستقیم برجا، بهینه‎سازی سیستم‎های حائل در ترانشه‎های محل استقرار پایه پل‎های و بهینه‎سازی طرح فونداسیون و حذف شمع‎ها

دیدگاهتان را بنویسید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شده اند.