مدل‎سازی عددی سازه‎های ژئوتکنیکی

kosar111

- نام پروژه: مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی و ژئوتکنیک لرزه‎ای پروژه کوثر (سال ۹۱)
- کارفرما: شرکت ساختمانی تأسیساتی سکاف
- موقعیت: شمال شرق شهر تهران و جنوب بزرگراه شهید بابایی
- مشخصات پروژه: پروژه مذکور شامل احداث یک خاکریز به طول ۱۰۲۰ متر بوده که در برخی مقاطع به صورت یک طرفه و در برخی مقاطع به صورت دو طرفه با ژئوگرید مسلح خواهد شد. ارتفاع خاکریز، با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه در برخی مقاطع از ۴۳/۲ متر تا ۲۸/۸ متر متغیر است.
- احجام مطالعات: مطالعات انجام شده شامل حفر ۵ گمانه ماشینی به روش کربارل (Corebarrel) به  عمق‎های ۳۰ و ۴۰ متر و ۷ چاهک دستی به عمق‎های ۵ تا ۱۵ متر می‎باشد. آزمایش‎های آزمایشگاهی و صحرایی در این پروژه با هدف تعیین پارامترهای مقاومتی و نشست‎پذیری در دو حالت استاتیکی و سیکلی جهت طراحی خاکریز مسلح (در بارگذاری‎های استاتیکی و دینامیکی) انتخاب شده است. از آزمایش‎های مهم انجام شده در این پروژه می‎توان به آزمایش بارگذاری صفحه، آزمایش برش مستقیم برجا، آزمایش لرزه‎ای درون گمانه‎ای (Downhole)، آزمایش سه محوری بزرگ مقیاس و آزمایش سه محوری دینامیکی اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شده اند.