شمع: طراحی، نظارت و انواع آزمایش ها

sly4

 

- نام پروژه: آزمایش‎های استاتیکی و دینامیکی شمع‎های آزمایشی مجتمع بزرگ بین‎المللی اهواز
- کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری اهواز
- موقعیت: ایران، اهواز (سال ۸۵)
- مشخصات پروژه: ۱۲ برج ۲۲ تا ۲۸ طبقه هر کدام به مساحت ۴۰x۳۰ متر در زمینی به وسعت ۵ هکتار بر روی شمع‎های ۴۰x۴۰ بتنی به طول ۸ تا ۱۰ متر
- خدمات ارائه شده: انجام تست استاتیکی و دینامیکی شمع (PDA)، مشاوره جهت اصلاح طرح و بهینه‎سازی کنترل اثر بارهای سیکلی و دینامیکی
- دستاوردها: بهینه‎سازی تعداد شمع‎ها و اطمینان از عملکرد لرزه‎ای