شرکت ژئومحیط پارس با استفاده از تجهیزات اختصاصی خود و بهره‌گیری از امتیاز انحصاری شرکت کانادایی CCT Group – SAGEOS Division در ایران، قادر به انجام انواع آزمایش‌های مکانیکی، شیمیایی، هیدرولیکی، دوام و کارایی ژئوسنتتیک‌ها می‌باشد.