locations

 استان‎هایی که شرکت ژئومحیط پارس در آنها فعالیت داشته است به شرح زیر می باشد:

– البرز
– ایلام
– بوشهر
– تهران
– جزیره کیش
– خراسان
– خوزستان
– سمنان
– فارس
– قزوین
– قم
– کرمان
– کرمانشاه
– گلستان
– گیلان
– مازندران
– مرکزی
– هرمزگان