حفاری، پروژه میدان نفتی آزادگان شمالی، ۱۳۹۱
آزمایش برش برجا، بیمارستان ۶۰۰ تخت‌خوابی و مجموعه رفاهی برکت، تهران، ۱۳۹۲
آزمایش نفوذ استاندارد سایت امیرکبیر، اهواز، ۱۳۹۳
آزمایش پره دستی، پروژه ام.دی.اف امیرکبیر، اهواز، ۱۳۹۳
آزمایش بارگذاری صفحه، پروژه بی.تی.ای. پارس، اشتهارد، ۱۳۹۳

 

–  مطالعات میدانی شامل حفاری، نمونه‌­برداری آزمایش‌­های صحرایی، آزمایش‌­های آزمایشگاهی و تحلیل­‌های مورد نیاز

– مطالعات صحرایی شامل حفر گمانه‌های شناسایی، انجام آزمایش‌های برجا مانند  SPT، CPT، Vane، پرسیومتر، برش مستقیم در محل (جهت تعیین میزان چسبندگی خاک­‌های درشت­‌دانه و سیمانته)، بارگذاری صفحه، اندازه‌گیری نفوذپذیری (لوژان و لوفران)، تعیین مقاومت الکتریکی، آزمایش‎های ژئوفیزیک تعیین سرعت موج برشی (Downhole – Crosshole)

– تهیه نقشه‎های زمین‎شناسی و شناسایی منابع قرضه