دفتر مرکزی
آدرس
: تهران، ظفر، خیابان کازرون، خیابان دهم، پلاک ۱۰، واحد ۸، کدپستی: ۵۳۱۸۱-۱۹۱۹۹
تلفن
: ۳۴۳۲ ۲۲۲۶ – ۰۲۱
فکس
: ۲۰۰۰ ۲۲۲۷ – ۰۲۱
ایمیل
: info@pgeoenviro.com

آزمایشگاه مرکزی
آدرس
: جاده رودهن، بعد از جاجرود، شهرک صنعتی خرمدشت
تلفن
: ۵۴۹۲-۵ ۷۶۲۱ - ۰۲۱
فکس
: ۵۴۹۶ ۷۶۲۱ - ۰۲۱
ایمیل
: info@pgeoenviro.com

دفتر ماهشهر
آدرس
: ماهشهر- ناحیه صنعتی- مجتمع مسکونی ۲۱۸ دستگاه
تلفن
: ۸۲۴۵ ۲۳۷ -۰۶۱۵
فکس
: ۸۲۴۵ ۲۳۷ -۰۶۱۵
ایمیل
: info@pgeoenviro.com