۳- تجهیزات و دستگاه‎های آزمایش بتن:
– چکش اشمیت
– جک بتن شکن برقی
– دستگاه کرگیری بتن
– دستگاه برش سنگ بتن
– وسایل آزمایش اسلامپ
– حوضچه آب جهت نگهداری و عمل آوری نمونه‎های بتن
– ست قالب های مکعبی و استوانه‎ای جهت نمونه‎گیری بتن

۴- تجهیزات و دستگاه‎های آزمایش آسفالت:
– دستگاه تست مارشال
– دستگاه کرگیری آسفالت

۵- تجهیزات و دستگاه‎های   آزمایش ژئوسنتتیک:
– دستگاه تست ژئوسنتتیک

۶- تجهیزات و دستگاه‎های   آزمایش میلگرد و ورق فولادی:
– دستگاه کشش آرماتور و ورق فولادی

۱-  تجهیزات و دستگاه‎های آزمایش خاک:
– دستگاه حفاری  و تجهیزات مربوطه برای حفاری و نمونه‎برداری
– دستگاه لرزه نگار  (Dwonhole Ras 24)
– وسایل آزمایش نفوذپذیری
– تک محوری
– تجهیزات آزمایش سه محوری تا قطر ۵/۷ سانتی‎متر برای تست‎های استاتیکی و دینامیکی
– تجهیزات آزمایش سه محوری تا قطر ۱۵ سانتی‎متر برای تست‎های استاتیکی و دینامیکی
– دستگاه برش مستقیم
– دستگاه تحکیم
– دستگاه سی بی آر
– وسایل آزمایش ارزش شنی (ارزش ماسه‎ای SE )
– تعیین مقاومت فشاری سنگ
– برش پره‎ای صفحه‎ای
– وسایل آزمایش بارگذاری صفحه¬ای
– دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی  (Soil Resistivity)
– تجهیزات تست دانه‎بندی، هیدرومتری، اتربرگ
– سطل ارشمیدس

۲- تجهیزات و دستگاه‎های آزمایش شمع:
– دستگاه تست کرنش بزرگ دینامیکی شمع  (PDA)
– دستگاه تست کرنش کوچک دینامیکی شمع  (PIT)