– مطالعات آزمایشگاهی شامل کلیه آزمایش‎های فیزیکی، مکانیکی و شیمیائی متعارف در مکانیک خاک
– آزمایش‎های بتن و مقاومت مصالح: آزمایش‌های بتن از قبیل تعیین اسلامپ، تعیین مقاومت فشاری نمونه‌های مکعبی یا استوانه‎ای، آزمایش‎های سیمان، چکش اشمیت، کرگیری از بتن سخت شده، ارائه طرح اختلاط بتن، آزمایش‎های کشش، فشار و خمش مقاطع فلزی مانند میلگرد، میله، پیچ، تسمه و صفحات فولادی جهت تعیین سختی و تنش گسیختگی، آزمایش بارگذاری سقف، آزمایش‎های قیر و آسفالت
– آزمایشگاه مستقر در محل: استقرار آزمایشگاه در محل پروژه جهت کنترل عملیات خاکی، بتنی و آسفالتی
– بنتونیت: آزمایش بنتونیت در محل، به منظور کنترل عملیات حفاری شمع‌های درجاریز و دیوارهای آب بند