– انواع آزمایش‌های فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی، هیدرولیکی، دوام و کارایی مانند آزمایش کشش ژئوسینتتیک، بیرون­ کشش (Pullout)، پانچ (استاتیکی و دینامیکی)، پارگی، خزش، رهایی، خستگی، کنترل درز و اتصال، آزمایش نفوذپذیری انواع ژئوتکستایل (عمود بر سطح)، آزمایش قابلیت آبگذری ژئوتکستایل و زهکش نواری (PVD) (در امتداد صفحه)، اندازه‌گیری ابعاد چشمه‎ها، ضخامت، وزن مخصوص و سختی بر روی انواع ژئوتکستایل (بافته شده-بافته نشده)، ژئوممبرین (VLDPE, LLDPE, HDPE)، ژئوگرید و GCL